Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0986

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
974

Jan van Hellemont

in Antwerpens Sinte Walburgiskerk, Joanna van Monnick-
reede, welke hem op 9 December van het volgende jaar eenen
tweeling, Renier en Jacob, baarde. Onze schilder, die een
drietal leerlingen ontving, bekleedde eenen zoo aanzienlijken
stand in de samenleving, dat hij door ons Magistraat tot
"Wijkmeester kon worden benoemd. Na 1682, en dus in zijnen
ouden dag, vestigde hij zich te Hoogstraten, alwaar hij in
welstand leefde, den 14" Augustus 1702 een testament verleed,
en den 27" Februari 1704 stierf.

Jan van Hellemont bezat slechts een middelmatig talent;
doch niettemin stond hij bij ons Magistraat als een geacht
portretschilder aangeteekend. Hij was zoon en leerling van
den befaamden Matthijs van Hellemont, dien wij tusschen
de zedenschilders zullen ontmoeten. Den 14" Februari i65o
geboren, trad hij ten jare 1676 als vrijmeester bij de Sint Lu-
casgilde. Op 26 Augustus 1679 huwde hij in Antwerpens
hoofdkerk Isabella le Rousseau, die hem vier kinderen schonk,
waarvan er een, Zeger Jacob, in de volgende eeuw als histo-
rieschilder zou optreden. Behalve zijnen zoon, ontving Jan
van Hellemont, van 1683 tot 1697, nog acht leerlingen. De
Stad liet den meester, in Augustus 1685, tegen 33 gulden,
het afbeeldsel van Alexander Farneze malen, om te die-
nen in den zegestaak, die op de Meir werd opgericht voor het
honderdjarig jubelfeest der overgaaf van Antwerpen. Tevens
liet zij hem dan de vier en dertig Vorstenportretten harer
Staten-Kamer opkuischen en hertoetsen, en betaalde hem
daarvoor 24 gulden. Den 8n Maart 1701 telde zij hem ook
36 gulden voor het schilderen van een portretje des nieuwen
Konings Karei III. Op 6 September 1710 werd Jan van
Hellemont ook belast Karei III levensgroot te malen.
 
Annotationen