Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0987

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Antoon Schoonjans

975

Voor dit gewrocht gaf het Magistraat hem 154 gulden, terwijl
hij den 26n October 1714 nog 36 gulden i5 stuivers ontving,
om weeral den Keizer driemaal op het doek te brengen.
Ongelukkiglijk verdwenen al deze werken spoorloos, toen de
Fransche Republikeinen ons stadhuis kwamen bemeesteren.
Er blijft van onzen schilder nu nog in het klooster der Zwart-
zusters een uitgestrekt doek met twaalf levensgroote Zwart-
zusters, waarvan de zes voorste geknield zijn en de achter-
ste recht staan, in aanbidding van het kruis, dat in de wolken
door drie engelen wordt gehouden. Dit J. V. Hellemont F.
gemerkt portretstuk is eenvoudig gegroepeerd, goed geteekend
en schraal, maar toch tamelijk wel gekleurd. Een stijf getee-
kend, hard en koud gekleurd portret van mevrouw Gou-
bau, geboren Isabella Magdalena Bosschaert, dat ge-
merkt is : J. van Helmont 1714, wordt als familiestuk
bewaard door den heer Baron Konstantijn de Borrekens
van Antwerpen.

De eertijds beroemde en nu vergeten portretschilder
Antoon Schoonjans werd te Antwerpen omtrent 165o geboren.
Ten jare 1668 ging hij in de leer bij Erasm Quellin. Zonder
te Antwerpen vrijmeester te worden, vervaardigde hij er toch
gewichtige werken. Op verzoek zijner moeder, de weduwe
van Jan Schoonjans, kwamen op 24 Juli 1674 de schilders
Wilhelm von Ehrenberg en Remaclus Serin getuigen, dat
Antoon Schoonjans, een goed befaamd jongman, die zich dan
te Reims bevond, in Maart 1673 te Antwerpen eene Ge-
boorte Christi maalde van 3 T/2 el breed en 2 3/4 el
hoog, welke schilderij door zekeren heer Cocx en Antoon
Schoonjans, in eene kas, op den vrachtwagen, werd naar
Rijsel gevoerd. Van Reims schijnt onze schilder naar Rome en
 
Annotationen