Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1001

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Hij trouwt Anna Breughel

989

Antonius, Christus aan den Geeselpaal en twaalf
tafereeltjes met de Lot ge va 11 en van Armida.

Te rekenen van zijne vrijmeesterwording, zou David
Teniers gedurende zes en vijftig jaren naar onze natuur
schilderen, om, zonder iemands medewerking, die prachtige
reeks van puikgewrochten te leveren. Ook hij zette nimmer
den voet op Italiaanschen bodem. Zulks belette toch niet,
dat hij, na Rubens, van Dijck en Jordaens, de grootste onzer
schilders werd.

Den 4n Juli 1637 sneed Teniers zich voorgoed den weg af
naar den vreemde, door op dien dag huwelijksvoorwaarden
te maken met de zeventienjarige Anna Breughel, weeze van
den gevierden Fluweelen Breughel en van Catharina van Ma-
riënberg. Dit gewichtig feit werd voltrokken ten huize der we-
duwe van den kunstenaar Hendrik van Balen I, in de Lange
Nieuwstraat, thans nummer 78. De bruidegom was bijgestaan
door vader en moeder. De bruid door haren halven broeder
Jan Breughel II en haren schoonbroeder Jan Baptist
Borrekens, beiden kunstschilders. Als raadslieden stonden
haar toen ook ter zijde hare beide voogden, Jonker Pauwel
van Halmale en de meester der meesters, Peter Pauwel
Rubens. De zeven en twintig-jarige Teniers had toen nog
geene schatten vergaard ; maar hij verklaarde toch als trouw-
gift aan te bieden « al wat hem toebehoort zoo van schilderijen
ende diergelijcke conste, » hetwelk eene waarde had van
2400 gulden. Daarbij bezat hij zijn kleurrijk palet en zijne
behendige penseelen, en dit was stellig genoeg om onbe-
schroomd het huwelijkshulkje in te stappen. Van haren kant
bracht zijne toekomstige gade voor uitzet al hare goederen,
welke eene waarde hadden van 7037 gulden 19 I/4 stuiver, en
 
Annotationen