Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1034

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1022

De Doodkist van Peter Gijsels

schen zuilengang, allerhande dood wild en gevogelte bij jacht-
gerief, eene gebeeldhouwde vaas met een festoen van fruit en
vruchten, tal van prachtvoorwTerpen, drijfwerk, porseleinen
schotels, schelpen, eenen levenden aap, een hondje, vogels
en alom naakte kinderen. Heel dit rijk samengesteld Stil-
levenstuk penseelde hij zoo fijn, zoo keurig, zoo uitvoerig,
dat hij er zich ten laatste, op het einde van 1690, aan dood-
wroette, waarom het merkwaardig tafereel dan ook « de
Doodkist van Peter Gijsels » bleef heeten. Het werd den 27"
Augustus 1878 voor 7500 francs aangekocht voor ons museum,
dat nog geen enkel gewrocht bezat van den talentvollen
Antwerpschen meester.

Aan de werken van Mattheus van Hellemont kan men
maar al te goed zien, dat hij bij David Teniers II ter schole
ging. Ook, gelijk zijn befaamde meester, maalde hij boerenker-
missen, bruiloftfeesten, drinkers, alchimisten en volkstypen.
Zijne figuren vooral zijn uitmuntend, recht koddig ; en, gelijk
al zijn bijwerk, met zorg en uitvoerig gepenseeld. Zijn toets is
echter niet zoo malsch, licht en geestig als bij Teniers; maar
zijne kleuren blijven toch prachtig, warm en harmonisch.

Deze voortreffelijke zedenschilder werd op 24 Juli 1623
in Antwerpens hoofdkerk ten doop gebracht, als zoon van
Mattheus en van Elisabeth Cremers. Ten jare 1646 werd hij,
als meesterszoon, vrij schilder onzer kunstenaarsgilde, en in
i65o bezaten zijne tafereelen reeds goede plaatsen in de Ant-
werpsche kunstkamers. Thans bevinden zich nog twee zijner
puike tafereelen te Brussel. Het eene, in de galerij van den
Hertog van Arenberg, vertoont eene Boerenkermis; het
andere, in de verzameling van den heer du Bus de Gisignies,
verbeeldt het Binnenzicht eener Boerderij, en is getee-
 
Annotationen