Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1042

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
io3o

Peter van Bredael

i9n Juli 1629, in Sint Joriskerk gedoopt, als zoon van Peter
en van Maria Pais. Den 2011 Januari 1640 kwam hij in het
werkhuis van David Rijckaert III, om, gedurende vier jaar,
te leeren teekenen en schilderen, tegen 18 gulden in het jaar.
Na die studiejaren te hebben volbracht, begaf hij zich op reis.
Onder zijn schoon portret, door Hendrik Abbe geteekend
en door Koenraad Lauwers gegraveerd, staat te lezen, dat hij
eénigen tijd 111 Spanje en in andere provinciën woonde. In
1648 bevond hij zich terug binnen Antwerpen. Daar huwde
hij dan, op 12 November, met Anna Maria Veldener, doch-
ter van den befaamden beeldhouwer Jenijn Veldener. Van
Bredael moet zich toen nog niet aanstonds voor eigene reke-
ning aan het werk hebben gesteld ; want eerst in i65i kocht
hij zijn vrijmeesterschap bij onze Gilde. Hij leverde kleurige
en vooral puik en geestig gestoffeerde tafereeltjes. In het mu-
seum van Brugge prijken er twee van : een Italiaansch
Landschap met tal van Figuurtjes, geteekend.: Peeter
van 'Bredael, en eene Italiaansche Jaarmarkt. Het
museum van Rijsel heeft van hem eene Italiaansche
Markt, welke insgelijks is geteekend, evenals het Ita-
liaansch Landschap, met stier, schapen en geiten, dat
zich in het museum van Nantes bevindt. In het Casselsche
museum hangt van hem een Gezicht van den Rijn, met
vele figuren.

Peter van Bredael had acht kinderen, waarvan hij drie
zonen : Jan Peter, Joris en Alexander tot schilders opleidde.
Hij wrerd den gn Maart 1719, als oud-kapitein der burger-
wacht, in den grooten beuk der Sint Jacobskerk begraven.

Zijn oudste zoon, Jan Peter van Bredael I, werd den
28" April 1654 geboren. Wanneer hij zijn palet en penseelen
 
Annotationen