Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Seite: 1057
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1069
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Zijne gewrochten

was bijgestaan door zijnen stiefbroeder, den stillevenschilder
Cornelis Mahu. Het huwelijk werd met zeven dochters en
twee zonen gezegend. De laatst geborene dezer kinderen was
onze Lucas Smout II, die op 27 Februari 1671 in de hoofd-
kerk over de vont werd geheven. Bij den aanvang van 1674
overleed vader Smout, en zijne gade volgde hem den 26
November 1686 in het graf. De oudste hunner weezen, Clara
Catharina Smout, deecl zich aanstonds als kunsthandelares
bij de Sint Lucasgilde inschrijven, en zij heropende den win-
kel van schilderijen, verven en schildersgerief, welken hare
ouders, sedert 1669, hadden ingericht aan het Groen Kerkhof,
in het hoekhuis der Pandstraat, dat nu nummer 43 draagt.

Jufvrouw Smout zag dat haar vijftienjarige broeder Lucas
kunstaanleg bezat en zij zond hem, nog in den winter van
1686, ter studie bij den zeeschilder Hendrik van Minderhout,
die den kweekeling in zijne manier leerde arbeiden. De twee
helder- en bontgekleurde Zeestranden met bergachtig
landschap, flinke figuurtjes en dieren, en vóór de stad, op
het stille water, verscheidene vaartuigen, welke L. Smout zijn
geteekend en zich te Schwerin, in de galerij van den Groot-
hertog van Mecklenburg, bevinden, zijn dan ook in den trant
des meesters gemaald. 1 De heer D. Franken Dz., te Parijs,
bezit ook nog een L. Smout geteekend Strand van Sche-
veningen, met vele figuurtjes, paarden met wagens, en
rechts in eene batterij onzen teekenenden schilder. 2 An-
dere tafereelen van Lucas Smout II zijn er voor het
oogenblik niet aan te wijzen. Wij denken ook, dat hij geen

1 Dr. Fiuedp.ich Schlie : Kleine Studiën über einige niederlandische and deulsche
Meister in der Groszhei zogliclien Gernaldegalerie zu Schwerin.

- Fr. D. 0. Obreen : Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, Botterdam,
1819, d. II, blz. 287.

67
loading ...