Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1089

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Cornelis Huysmans

den 3" Juni 1679, in tegenwoordigheid zijns broeders,
Peter Mille, begraven.

Tusschen zijne tijdgenooten was Cornelis Huysmans
een der verdienstelijkste landschapschilders. Den 2n April
1648 werd hij te Antwerpen geboren uit den « houtbreker,
munter ende werckman in Sijne Majesteytsmunte, * Hen-
drik Huysmans en Catharina van der Heyden, die het zuid-
kwartier der hoofdkerk bewoonden. Vader Huysmans over-
leed vroegtijdig, en de jonge Cornelis werd door zijnen voogd
ter studie gezonden bij den landschapschilder Kasper de
Witte. Na zijne leerjaren te hebben volbracht, ging Cornelis
te Brussel voortstudeeren en hij bleef in de hoofdstad gehuis-
vest. Echter kwam hij zeer dikwijls over naar Antwerpen.
Op i5 Februari 1681 vinden wij hem daar nog aanwezig,
maar hij verklaart dan Brussel te bewonen. Het volgende
jaar koos hij zijn verblijf te Mechelen. In die stad huwde
Cornelis Huysmans den 26" Januari 1682 Maria Anna Schep-
pers, die hem twee zonen en eene dochter baarde. Nog
dikwijls ontmoeten wij onzen kunstenaar binnen Antwerpen,
waar hij zich in 1702 met der woon vestigde en ten jare 1706
ook zijn vrijmeesterschap bij de Schilders-Kamer kocht.

Zijne tafereel en, alhoewel wat gezocht en gekunsteld van
samenstelling, zijn toch grootsch en prachtig opgevat. Zij
onderscheiden zich door een puikgeteekend doorzicht en
eene goede kleuring en verlichting. Ongelukkiglijk heeft de
tijd, in sommige zijner gewrochten, de slecht bereide kleuren
zoo zeer verdonkerd, dat de voornaamste deelen van het land-
schap er bijna onzichtbaar door worden, 's Meesters talrijke
Landschappen met schilderachtige gebouwen en ruïnen,
boomrijke bergen en groene dalen, welke hij met bevallige
 
Annotationen