Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1088
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1100
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
io88

Huwelijksspeculatie van Jan Fijt

genaam geding tegen de stad Antwerpen, aan welke hij wei-
gerde het verschuldigde paardengeld te betalen.

Fijt was reeds drie en veertig jaar oud geworden, en nog
had hij er niet kunnen toe besluiten eene levensgezellin te
kiezen. Thans bood zich daartoe eene voordeelige gelegenheid
aan, en hij liet die niet ontsnappen. Joanna Francisca van den
Zande, de eenige dochter van den Brugschen heer Boudewijn
van den Zande en van Maria de Canon, had zich met hare
ouders in onze stad gevestigd, en op haar sloeg hij het oog.
De vader der geliefde wras de gewezene Rentmeester van
's Konings Domeinen in het kwartier van Brugge, en de
moeder, welke van adel was, had, den 2611 Maart 1653, ster-
vend haar eenig kind twee derden harer goederen vermaakt.
Den 8n December daarna verleed de begunstigde weeze,
insgelijks op haar ziekbed, een testament, maar zulks belette
niet, dat Jan Fijt om hare hand kwam vragen. Dit aanzoek
was vader van den Zande geenszins wrelkom. Hij stemde in
het huwelijk niet toe, dan nadat zijne dochter, door tusschen-
spreken van den pater Jezuïet, Ignatius Perez, en tegen
belofte van 60,000 gulden en andere voordeelen, het testament
harer moeder had verbroken. Reeds op den 22'1 Maart 1654
werd de ziekelijke freule in den echt verbonden met onzen
dierenschilder, wTelke echter ras gewaar werd dat hij bedrogen
was. Nog in dezelfde maand hertrouwde zijn schoonvader,
die meester bleef van het vermogen zijner dochter, en geen
zijner beloften vervulde. Aanstonds verklaarde Fijt zijner
nieuwe familie den oorlog. Hij riep advocaten en procureurs
op, om de erfenis zijner gade te veroveren, welke hij op 1
September een voor hem gunstig testament deed teekenen.
De schoonvader verloor zijn geding voor onze rechtbank;
loading ...