Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1132

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
II 20

Het Kroost van Joris van Son

voorgesteld, zoo uitvoerig gepenseeld en frisch en natuurlijk
gekleurd, dat het aan den grooten Hollandschen meester
herinnert. In het museum van Doornik hangt van Joris van
Son eene Tafel met Pastei, eene Kreeft, zilveren
Vazen, Citroenen en Fruit ; in het museum van
Kopenhagen ziet men van hem twee Festoenen van
Fruit en Bloemen, en het Dresdensche museum bewaart
drie doeken : Druiven en ander Fruit op eene por-
seleinen Schotel bij Asperzen, eene Schaal met
Druiven, Appelen en Citroenen, en eene groote
Distel met Koornbloemen, welke aan onzen meester
worden toegeschreven.

De ervaren kunstenaar kocht ten jare 1644 zijn vrijmees-
terschap. Zijne leerlingen waren Abraham Herderwijn, Cor-
nelis van Huynen, Frans van Evenbroeck, Jan Pauwel
Gillemans II en Norbert Montalie. De meester trad den i3n
October 1647 bij het broederschap der bejaarde jongmans ;
maar daarom was hij toch geen vrouwenhater, integendeel.
Nadat hij zijne oude jongmans had verlaten, klopte hij al eens
aan bij het volksmeisje Cornelia van Heulem. Hunne betrek-
kingen werden zoo nauw, dat er van hen op den 3" Augustus
165(3 eene dochter, Maria Catharina, werd gedoopt, welke
de schilder Jan Pauwel Gillemans I als peter bijstond. Van
Son aarzelde echter niet om de moeder van zijn kind te
huwen. Deze plechtigheid had plaats binnen de hoofdkerk
den 22n October 1656. Op 16 Augustus i658 baarde zijne
gade hem eenen zoon, die Jan Frans werd gedoopt, en een
uitstekende schilder zou woorden. Het laatste kind van
onzen meester, dat op 5 October 1660 Maria Theresia werd
gedoopt, had den zeeschilder Jan Peeters tot peter. In de
 
Annotationen