Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1131

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Joris van Son

1119

zijne weduwe, Margaretha IJkens, maakte op 23 Januari
1627 weer huwelijksvoorwaarden met Andries de Sainctes.
Daar de jonge Osias Beert bijzonderen aanleg voor het schil-
deren toonde, mocht hij ter kunststudie gaan, en ten jare
1645 werd hij, als meesterszoon, vrijschilder van Antwerpens
Sint Lucasgilde. Den i5n September van het volgende jaar
trad de vier en twintig jarige meester binnen onze Sint
Andrieskerk in den echt met Anna de Lannoy. Het paar
betrok een huurhuis in de Augustijnstraat, en daar verheugden
zij zich in de geboorte van acht dochters en twee zonen. De
moeder lag den i2n Augustus 1678 ziek te bed, toen zij met
onzen schilder een testament verleed. Zij stierf en Osias Beert
volgde haar weinigen tijd later in het graf.

Joris van Son was in zijnen tijd een wezentlijk beroemd
kunstenaar, door het prachtig fruit, dat hij op het doek
tooverde. De Bie geeft zijn portret, gegraveerd door Koenraad
Lauwers naar de schildering van Erasm Quellin. Onder dit
portret staat gesneden, dat onze meester te Antwerpen ter
wereld kwam in 1622. Dit jaartal is onjuist. Joris van Son,
zoon van Joris en van Catharina Formenois, ontving den 24"
September 1623 het doopsel in de hoofdkerk. Zijn doopakt
bestadigt dat hij werd geboren op de Lombaardevest in het
huis « Sint Marten. »

De Deken der Sint Lucasgilde vergat aan te teekenen bij
welken meester onze Joris het kunstonderricht ging vragen.
Indien Jan de Heem hem niet onderwees, dan moet hij toch
diens puike stillevens tot toonbeelden hebben gekozen. Bij
den heer Theodoor van Lerius prijkt een Bord met
Krabben en Gaarnalen bij eenen Prachtroomer
en een paar Krieken en Peeren, zoo fraai en keurig
 
Annotationen