Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1142

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Frans IJkens

Daniël Seghers beloofde de Keurvorst van Brandenburg in
zijn rijk bescherming aan de Jezuïeten ; aan hunnen schilder
te Antwerpen zond hij zijnen arts met twee vingers van den
heiligen martelaar Laurentius in een kostelijk kistje. Broeder
Seghers leefde stil en genoeglijk in zijn klooster te Antwerpen
tot in het jaar 1658, wanneer zijne lichaamskrachten plotselings
afnamen. Den winter van 1660 bracht hij te Gent over; maar,
toen hij het volgende jaar in Antwerpen was wedergekeerd,
overleed hij aldaar op 2 November 1661.

Een ander talentvol bloemschilder was Frans IJkens.
Den 1711 April 1601 werd hij in onze Sinte Walburgiskerk ten
doop geheven, en op zijn veertiende jaar ging hij het schilde-
ren leeren bij zijnen oom Osias Beert I. Na zijnen leertijd te
hebben volbacht, ondernam de jonge kunstenaar een reisje ;
vermits hij op 29 Juli 1641 zelf verklaarde, dat hij ruim
twaalf jaren vroeger Aix en Marseille bezocht. Eerst in i63o
werd Frans IJkens vrijmeester onzer Schilders-Kamer. Zijn
bijval moet groot zijn geweest; want in de meeste onzer
kunstverzamelingen werden er van zijne prachtig gekleurde
bloemen aangetroffen. Een zijner schoonste gewrochten, een
Bloemenkrans om Onze-Lieve-Vrouw en haar Kindeken
van Peter van Avont, prijkt met het jaartal 1636, in den
ommegang onzer Sint Jacobskerk. Ook in het Museum
Plantijn ziet men eenen Bloemenkrans met Vruchten,
waarin Maria met haar Kindeken is gemaald en dit fraaie
doek is geteekend : Francisco IJkens fecit. Het Gentsche
museum bewaart een Stilleven, geteekend: Francisco IJkens
fecit oA° 1636, zijnde eene tafel, half gedekt met een wit
laken, waarop een bord met citroenen en een mes, bij een
half gevuld glas, eene tinnen kan, noten, een bord met kaas,
 
Annotationen