Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1212

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1200 Handel en wandel van Karei Breydel

Aardsch Paradijs en een Landschap met Buiten-
lieden; te Stockholm : twee Ruitergevechten ; en te
Florentië : twee Landschappen met Figuurtjes.

Ridder Karei Breydel won bij zijne gemalinne drie
zonen en vier dochters. Het eerste dezer kinderen ontving
het doopsel op 14 Juni 1704 in het noordkwartier der
hoofdkerk, waar ook de vijf volgende over de vont werden
geheven. Het laatste werd op 19 December 1718 binnen
Sint Joriskerk ten doop gedragen.

In 1723 nam onze veldslagschilder afscheid van Antwer-
pen; want op 20 November van dit jaar benoemde men bij
de Gilde van den Ouden Handboog eenen nieuwen gezel
«in plaets van Carel Breydel, buyten dese stadt vertrokken. »
De Fransche schrijver en schilder Jean Baptist Descamps,
die de eerste levensbijzonderheden over de gebroeders
Breydel boekte, wil dat onze meester ten jare 1724 vrouw en
kroost verliet, om zich te Brussel te vestigen bij den Antwerp-
schen schilder Zeger Jacob van Hellemont. Nadat deze
kunstmakker op den 2in Augustus 1726 gestorven was, zou
Breydel zich met eene onwettige huishoudster te Gent hebben
gevestigd. In den zomer van 1728 bevond zich onze schilder
inderdaad nog buiten Antwerpen. Wij weten niet of hij er
reeds was wedergekeerd, toen zijn zoon Frans op 22 Decem-
ber 1732 door het ijs schoot en verdronk ; doch korts nadien
bevond vader Karei Breydel zich toch in zijne geboortestad.
Descamps wil nochtans, dat de ridder-schilder te Gent bleef
en er zich door zijne ongeregelde levenswijze het flerecijn op
den hals haalde, aan welke kwaal hij op 4 November 1744
zou bezweken en in de Gentsche Sint Baafskerk zou begraven
zijn. Ten minste dit laatste bericht is onwaar. De begrafenis-
 
Annotationen