Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1283

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De geroofde schilderijen

1271

les pays conquis par les armées républicaïnes reconnois avoir enlevés a ï'Eglise Su.
Walburge trois tableaux, sur un est représenté l'Erection de la Croix de Jesus, le second
Sle. Calherine, en toumant le battans est la Sls Vierge et une femme résuscité de la
mort, et le troisième sont des juges d cheval; au bas sont les deux larrcms, en toumant
est St. Eloy.

Barbier.»

Die onbeschaamde schilderijroof verwekte opschudding
bij ons volk, dat de openbaar uitgestalde kunstschatten met
reden als zijn bijzonder eigendom beschouwde. Toen Barbier
den 411 Augustus, des namiddags ten halfdrie, in onze hoofd-
kerk verscheen, was hij, veiligheidshalve, bijgestaan door den
adjoint aux adjudants généraux Leger en een aantal gewapen-
de Fransche krijgers. De vespers moesten aanvang nemen ;
doch de Republikeinen deden voor twee dagen den tempel slui-
ten, om in gerustheid te kunnen plunderen. De luitenant der
huzaren bewees, dat hij meer kunst- dan taalkennis bezat, daar
hij beurtelings deed afhangen en inpakken, van Rubens : de
Kruisrechting en hare luiken; de Verrijsenis Christi
en hare luiken : Sint Joannes Baptista en Sinte
Bar ba ra, grafgedenkteeken der familie Moretus, bekroond
met het portret van Ja n Moretus; O nze-Lieve-Vrouw
met het Kindeken in de Wolken aangebeden door
Alexander Goubau en diens gade Anna Anthonis,
en het andere grafteeken der familie Michielsen : Christus'
Lijk op het Strooi met de luiken : Onze-Lieve-Vrouw
met het Kindeken en Sint Joannes den Evangelist;
van Simon de Vos : de Verrijsenis Christi met de
luiken, bevattende de portretten van Peter van der Aa
met zijne Zonen, en zijne gade Catharina Goris met
hare Dochters; van Otto van Veen : eene Heilige
Familie, en Christus met zijn Kruis voor de vier
 
Annotationen