Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1284

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1272

De geroofde schilderijen

Boetelingen ; van Wenzel Coberger : de Martelie van
Sint Sebastianus.

In de Sint Jacobskerk legde Barbier de hand op het
altaartafereel van Rubens'grafkapel : Onze-Lieve-Vrouw
met het Kindeken bijgestaan door verscheidene
Heiligen ; in Sint Joriskerkontnam hij het portret van Jan
Breughel door Rubens, en het portret van Jan Snellinck
door van Dijck , aan de grafsieraden dier schilders ; in
de Sint Michieisabdij rukte hij het portret van Philips
Rubens uit diens grafgedenkteeken, terwijl hij er tevens
de Aanbidding der Wijzen, dit andere hoofdwerk van
onzen Oppermeester, en het graftafereel der familie Snoeck :
de Teruggaaf der geroofde Kerkschatten aan Sint
Norbertus, van Cornelisde Vos, deed oplichten. Van daar
trok de plunderaarsbende naar de Schilders-Kamer. Zij stolen
er : de Heilige Maagd met den Papegaai, van Ru-
bens, en het portret van Abraham Grapheus, van Cor-

nelis de Vos, doch lieten er dit ontvangstbewijs in de plaats :« Anvers 22 therrnidor Van 5me de la république une et indivisible.
Nous, Barbier, lieutenant d'hussard, et Leger, adjoint aux adjudants généraux,
nommés par les représentants du peuple pour la recherche des peintures et sculptures
dans les pays conquis, reconnaissons avoir enlevé deux tableaux des salles de l'Aca-
démie, un portrait de Devos et l'autre unesainte familie par Rubens.

Les commissaires,
Barbier.
Leger. »

Vervolgens ontvoerden die vertegenwoordigers van
' 's menschen recht en van vrijheid, gelijkheid en broederlijk-
heid, aan de kerk der Minderbroeders : de Communie van
Sint Franciscus, Christus tusschen de Moorde-
naars, Christus aan het Kruis, de Ongeloovige
Sint Thomas vóór Christus, met de portretten van
 
Annotationen