Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1289

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
De geroofde schilderijen 1277

alle drie door Rubens ; de Verschijning der Heilige
Maagd met het Kindeken aan Sint Franciscus van
Assisi, door Abraham Matthijs, en de Moeder Gods met
het Kindeken door Hans Holbein ; uit de kerk der Onge-
schoeide Karmelieten : Sinte Theresia Christus smee-
kende voor de Zielen des Vagevuurs, de Leesles
der Heilige Maagd, Christus' Lijk gesteund doör
Sint Joannes en beweend door Maria en Maria
Magdalena, allen door Rubens, benevens eene Kruis-
draging Christi door Peter Thijs ; bij de Lieve-Vrouwen-
broeders : de Heilige Drievuldigheid door Rubens, het
laatste Oordeel door Jacob de Backer, en de Begrafenis
Christi door Abraham Janssens ; uit de Predikheerenkerk :
de Aanbidding der Herders door Adam van Noort,
de Kroning van Maria door A. Vinkenborg, de Ont-
hoofding van Sint Paulus door Theodoor Boyermans,
eene Kerkvergadering door Antoon Sallaert, benevens
twee prachtige kopijen van den Predikheer Thijs naar Rubens
en Jordaens ; uit Sint Michielsabdij : Sint Gregorius en
andere Heiligen ; uit de kerk der Kapucienen : Maria
met Christus' Lijk gesteund door Engelen van
Wenzel Coberger, en een Sint Felix van Gilles Backereel;
uit de kerk van het Begijnhof: een groote Nood Gods
door van Dijck, en Onze-Lieve-Vrouw, Sint Joannes
en de drie Maria's door Jordaens.

Barbier bezocht natuurlijk ook Antwerpens stadhuis.
Daar ontnam hij ons het prachtig gewrocht Dood Wild en
Vruchten van Frans Snijders, alsmede de Schets van
den Zegewagen van Calloo door Rubens, en de twee
schetsen der voorzijden van den Philippus- en Ferdi-
 
Annotationen