Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 11.1886

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.42073#0298

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Lesbische Inschriften.

A. Mytilene, Sammlung im Gymnasion.
1. Die von Frankel Arch. Z. 1885 S. 142 fg. in Minuskeln
mitgetheilte Inschrift aus Mytilene lautet nach meiner Ab-
schrift :
ΔΟΞΕΤΟΙΣΑΙΤΩΛΟ I ΣΡΟΤΙΤΟΥΣΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΣ
λΝΦΙΛΙΑΝΤΑΝΥΡΑΡΧοΥΣΑΝΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕΙΝΚΑΙΜ H 0////y
1ΑΑΓΕ1ΝΑΙΤΩΛΩΝΜ Η ΔΕΤΩΝ ENAIΤΩΛΙ AIPoAIT EYoN
ΓΩΝΡΡοΣΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙοΙΣΜΗΔΑΜοΘ E Ν οΡΜΩΜΕΝο N
5 ΜΗ T E P οΤΑΜΦΙΚΤΥοΝΙΚοΝΜ ΗΤΕΡοΤΑΛΛοΕΓΚΛΗΜ A
ΜΗΟΕΝΕΙΔΕΤΙΣΚΑΡΥΣΙΑΙΗΗΑΓΗΤΑΜΕΝΕΝΦΑΝΕΑΑΝ/
ΡΡΑΣΣΕΙΝT0ΝΣΤΡ0ΤΑΓ ONAEIToNENAPXo NoNTA
ΚΑΙΑΡ0ΔΙΔ0ΜΕΝΤ0ΙΣΜΥΤΙΛΗΝΑΙ0ΙΣΤΩΝΔΕΑΦΑΝΕΩΝ
YΑΤΑΔΙKAIONT A Σ T οΥΣΣΥ N E ΔΡοΥΣΚΑΤΑΤ Ω N A Γ ο N
10 ΤΩΝΚΑΙΡΥΣΙΑΙΟΝΤΩΝΙΑΜΙΑΝΑΝΚΑΔΟΚΙ Μ ΑΙΩΝΤΙ
νΥΡΙοΥΣΕ I Μ E ΝΡΡΕΣ B E ΥΙΑΙΕΥΝοΜο Σ Θ Η PI ο Y
ΜΕΛΕΔΗΜ ΟΣΑ ΒΑΝΤοΣ
π ΕΡΙΩΝ Ol ΣΤΡοΤΑΓΟΙΡΡοΤΙΘΕΙΣ1ΡΡοΣΤΑΞΑΙΣΑΣΤλ/////////////
'/////ΑΣΚΑΙοΙΡΡΕΣΒΕΙΣοΙΑΡοΣΤΑ ΛΕΝΤΕΣΕΙΣΑΙΤ Ω®®
15 '/////ΡΑΓΓΕΛΛοΙΣΙΚΑΙΔοΓΜ ΑΗΝΙΚΑΝΡΑΡΤΩΚοΙ ΝΩΑΙΤ/////#//|/;
1;ΕΡΙΤΑΣθΙΚΗΙοΤΑΤοΣΚΑΙΤΑΣΦΙΛΙΑΣΩΣΚΕΔΙΑΜΕΝ/////#////
“ΙΣΤοΝΡΑΝΤΑΧΡοΝοΝΚΑΙΜ ΗΔΕΙΣΜ ΗΤΕΑΙΤΩΛΩΝΜ Η////////
'////ΩΝΚΑΤΟΙΚΗΝΤΩΝΕΝΑΙΤΩΛΙΑΙΜΗΔΕΝΑΜΥΤΙΛΗΝ ΑΩΝ Α'/////
ΜΗΔΑΜΟΘΕΝΟΡΜΑΜΕΝΟΣΜΗΤΕΚΑΤΑΡΡΥΣΙΟΝΜΗΤΕΡΡΟ Σ'////,
20 '/////ΚΤΥΟΝΙΚΟΝΜΗΤΕΡΡΟΣΑΛΛΟΕΓΚΛΗΜΑΜΗΔΕΝΔΕΔΟΧΘΑΙΤΓ
..ΩΕΡΑΙΝΗΣΑΙΤΟΚΟΙΝΟΝΤΩΝΑΙΤΩΛΩΝΚΑΙΤΟΙΣΡΡΟΕΔΡΟΙΣΚΑ'/////
"ΑΝΤΑΛΕΟΝΤΑΤΟΝΣΤΡΟΤΑΓΟΝΟΤΙΕΥΝΟΩΣΕΧΟΙΣ I Ρ Ρ ο Σ Τ ο I
ΔΑΜΟΝΤΟΝΜΥΤΙΛΗΝΑΩΝΚΑΙΕΡΙΜΕΛΕΣΘΑΙΑΥΤ ΩΝΤΑΝΒΟΛ
ΛΑΝΚΑΙΤΟΝΔΑΜΟΝΚΑΙΤΑΙΣΑΡΧΑΙΣΑΕΙΤΑΙΣΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝ Α 1 Σ
25 ΩΣΑΤΕΦΙΛΙΑΚΑΙΑΟΙΚΗΙΟΤΑΣΑΥΡΑΡΧΟΙΣΑΡΡΟΣΑΙΤΩΛ ο I Σ
ΔΙΑΜΕΝΕΙΕΙΣΤΟΝΡΑΝΤΑΧΡΟΝΟΝΚΑΙΑΙΚΕΤΙΝΟΣΔΕΥΩΝΤΑΙΡ/ .
ΤΑΣΡΟΛΙΟΣΩΣΕΣΤΑΙΑΥΤΟΙΣΙΡΑΝΤΑΕΙΣΤΟΔΥΝΑΤΟΝ Ε Ρ Α I Ν I
ΣΑΙΔΕΚΑΙΤΟΙΣΡΡΕΣΒΕΙΣΕΥΝΟΜΟΝΘΗΡΙΑΟΝΜΕΛΕΔΑΜΟΝΑΡ . .
ΤΕΙΟΝΚΑΙΣΤΕΦΑΝΩΣΑΙΑΥΤΟΙΣΕΝΤΟΙΣΔΙΟΝ ΥΣ I ο I Σ I ΧΡΥΣ'////;
30 ΣΤΕΦΑΝΩΚΑΤΟΝΟΜΑΤΟΣΟΤΙΤΩΝΤΕΡΟ .ΤΑΝΤΙΝΑ Σ Τ Ω Ν Ε . .
ι Ω Ν ΕΝΡΕΛΟΡΟΝΑΣΩΕΛΥ Τ ΡΩ ΣΑΝΤοΚΑ I Ε Ρ ΡΑΣ ο Ν EPITAC
ΡΕΜΦΘΕΝΡΡΟΘΥΜΩΣΤΟΔΕΥΑΦΙΣΜΑΤΟΥΤΟΚΑΙΤΟΡΑΡΑΙΤΩΛΩ///,,
"ΡΑΥΑΝΤΑΣΤΟΙΕΞΕΤΑΣΤΑΙΣΕΙΣΤΑΛΛΑΝΘΕΜΕΝΑΙΕΙΣΤΟΙ Ρ ο////;
ΤΩΑΣΚΛΑΡΙΩΤΟΝΔΕΤΑΜΙΑΝΤΟΝΕΡΙΤΑΣΔΙΟ ΙΚΕΣΙΟΣΔΟΜΕ
35 ΝΑΙΑΥΤΟΙΣΙΤΟΤΕΑΝΑΛΩΣΑΝΕΙΣΤΟΙΣΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙΣΚΑΙΕΙΣΙΡ"///,
ΔΡΑΧΜΑΙΣΤΡΙΑΚΟΣΙΑΙΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΙΣΤ ΟΔΕΑΝ ΑΛΩΜ ΑΤΟΥΤ'////;
§μμεναιειςρολιοςςωτηριανεγραυεφαεςταςευςαμ ε ι ο τιιι/ι
 
Annotationen