Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0101

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Italië's invloed

i^gasco de Gama had, bij het eindigen der
xive eeuw, langs den zuidelijken hoek van
Afrika eene nieuwe baan gevonden naar
fOost-Indiü.

Dit gewichtig feit deed de scheepvaart eene gansch
andere richting nemen, en daardoor werd de oude
J handelskoninginne Venetië onttroond door Antwer-
~pen, dat van dan af « het Venetië van het Noorden -
werd geheeten.

Onze betrekkingen met, Italië werden daardoor natuurlijk
talrijker en nauwer. Het belang van het Zuiden zelf eischte,
dat het met onze Scheldestad rechtstreeks in gemeenschap
zou blijven, en weldra krioelde het hier dan ook van Veneti-
.aansche en Italiaansche handelaars. Door hun dagelijksch
verkeer met onze kooplieden, was het plotselings algemeen
bekend geworden, welke gewichtige kunstomwenteling er in
Italië plaats greep ; en onze kunstenaars vernamen alle
nieuwe tijdingen desaangaande met een gretig oor.

Schrandere mannen hadden de overblijfselen opge-
 
Annotationen