Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0705

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De ouders van Antoon van Dijck

693

het huisje « den Hercules » bewoonde, smeekte hij, op
4 September, bij ons Magistraat, ontslagen te mogen
blijven van het logeeren van Alva's woeste soldaten, voor-
gevende, dat zijne woning te klein was om een bed te dekken
voor krijgslieden. De kramer Antoon van Dijck opende, in zijn
gemeld huis, ook eenen winkel, en den 3on December 1579
kocht hij, als koopman, op de Groote Markt, tegenover de
Hoogstraat, eenen eigen steen « den Berendans, » die thans
nummer 4 draagt. Daar breidde hij zijnen handel aanmer-
kelijk uit. Ongelukkiglijk stierf de bedrijvige man op 3 Maart
i58o. Zijne weduwe, Cornelia Pruystinck, bleef achter met
drie kinderen : Frans, Ferdinand en Catharina, met welke
zij hare zaken voortzette. Haar oudste zoon, Frans, sloot op
8 September 1587 huwelijksvoorwaarden met Maria Com-
peris, dochter van Jan en van Anna Viruli. Hunne echtver-
bintenis werd den 4n October in onze hoofdkerk voltrokken.
Alhoewel de jonggetrouwde nu een eigen gezin kreeg, bleef
hij toch in den Berendans bij zijne moeder wonen. Op 27 Ja-
nuari 1588 sloot hij met haar en met zijnen schoonbroeder
Sebastiaan de Smit, eene overeenkomst om, gedurende vier
jaren, in gezelschap handel te drijven in buratzijde, pijlaken,
gemaakte lijnwaden en wollen goederen, stram ij rl, passe-
menten, franjes, koorden, nestels, garen en lint. Voor die
onderneming werd er ingelegd, door de moeder-weduwe 6000
gulden en door hare beide deelgenooten elk 4800 gulden. De
zaken gingen spoedig voortreffelijk. De handel breidde zich
nogmaals uit, niet enkel tot in het binnen-, maar zelfs tot in
het buitenland. Er werden verzendingen gedaan tot op Amster-
dam, Parijs, Keulenen Londen. Echter werd de welvaart van
het genootschap weer plotselings gebroken door het afsterven
 
Annotationen