Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1056
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1068
License: Public Domain Mark Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
io56

Lucas Smout II

van onzen kunstenaar vinden wij in de verdiensten der
figuurschilders die hem hunne medewerking verleenden.
In het sterfhuis van Erasm Quellin hingen er acht Zee-
gezichten van Peter van den Velde, waarvan er vijf door
Erasm Quellin en drie door den grooten David Teniers
waren gestoffeerd. Op wiens naam die puikgewrochten nu
zijn uitgestald, kunnen wij nog niet opgeven. De eenige tafe-
reelen, die voor onzen zeeschilder bewaard bleven, zijn een
gezicht der beruchte gevangenis van Hugo de Groot : het
Slot Loevestein omringd door Oorlogschepen, ge-
teekend : P. v. d. Velde f. 1666 en een Gezicht van
Vlissingen met vele Schepen op Stroom. Het eerste
dezer doeken behoort den heer Th. van Lerius, het tweede
den heer P. A. Verlinde onzer stad.

Den 22n April 1672 huwde onze zeeschilder, in Sint
Joriskerk, Catharina de Neve, dochter van den Antwerp-
schen beeldhouwer Sebastiaan de Neve. Hun huwelijk
werd met twee dochters en vijf zonen gezegend. Het laatste
kind werd den 211 januari 1687 gedoopt en de vader
schijnt korts nadien gestorven.

Onze laatste zeeschilder was Lucas Smout II. Deze
meester was verwant aan verscheidene kunstenaarsgeslachten.
Zijn vader Lucas Smout i, die op 3 Februari 1620 het doop-
sel ontving, ten jare i632 in de leer ging bij Artus Wolfïordt,
en den 1711 Mei 1653 vrijmeester werd, beoefende de figuur-
schildering. In een Antwerpsen sterfhuis van 1657 vonden
wij op zijnen naam eene Aanbidding der Drie-
Koningen en twaalf « A la Mode Tronien. » Deze
oude Lucas Smout huwde den 2in Mei 1654 Anna Maria
Tijssens, dochter van den landschapschilder Augustijn Tijs-
sens, welke de bruid ten altaar leidde, terwijl de bruidegom
loading ...