Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1128

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1116

Willem Gabron

dien echt geboren, daar de moeder op 6 October 1697 reeds
overleed, in het huis « Klein Antwerpen » in de Arenberg-
straat. Dit zelfde jaar schonk de weduwenaar aan de Schil-
ders-Kamer twee Fruitstukskens van 36 gulden en
daarbij nog 19 gulden, om bevrijd te blijven van haar deken-
schap. Den 2211 Maart 1698 hertrouwde hij met de bemiddel-
de weduwe Joanna van Hellefort. Zij baarde hem nog twee
zonen, Kasper Jozef, op 3 Mei 1700 in Sint Joriskerk over de
vont geheven door Kasper Peter Verbrugghen II, en Geeraard
Frans, den 3in Maart 1702 in Sint Jacobskerk gedoopt. Jan
Pauwel Gillemans II moet weinigen tijd nadien zijn gestor-
ven ; want den 9° October 1704 staat zijn oudste zoon als
vaderlooze weeze aangeteekend in het sterfhuis van den beeld-
houwer Norbertus van den Eynde.

De paneelen met gouden en zilveren vaten, porseleinen
schotels, fruit, dieren en bloemen van Willem Gabron,
waren tijdens zijn leven beroemd om de natuurlijkheid en de
pracht waarmede hij alles maalde. Zijne bewonderde taferee-
len waren toen ook verspreid tot in den vreemde. Thans zijn
ze schaarsch geworden. Het Brunswijksche museum bevat
eene Tafel met Turksch Tapijt, waarop een Aard-
bol, Muziekinstrumenten en een Papegaai prijken,
en dit doek is geteekend : Guil. Gabron i652. In het museum
van Munchen hangt van hem eene gedekte Tafel voor-
zien van zilveren, tinnen, kristallen en aarden
Drinkvaten bij eene aangesneden Hesp. Ook het

museum van Darmstadt bevat van onzen meester twee
dergelijke Tafels met Hesp, Brood en Tafel- en

Drinkgerief; doch andere zijner gewrochten kunnen wij

nog niet aanwijzen.
 
Annotationen