Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1180

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1168 Jacob van Hal

Nadat Peter Sperwer zijne gade had verloren, bewoonde
hij met zijne beide dochters, Maria Louisa en Clara Antonia, de
Jodenstraat. Nochtans stierf hij op de Schoenmarkt. Hij werd
den 1411 October 1727 op het kerkhof der Cathedraal begraven.

Alhoewel Jacob van Hal, die op 27 Augustus 1672 ter
wereld kwam, volgens zijne geboorte ook nog tot de XVIIe
eeuw behoorde, zoo deed hij zich toch maar eerst later als
schilder gelden. Op zijn tiende jaar trad hij in het werkhuis
van Marcus Lommelin, om daar het afzetten of kleuren van
teekeningen op perkament en papier te leeren.Weer tien jaren
later werd hij bij de Sint Lucasgilde als vrijschilder inge-
schreven. Hij moet een voortreffelijk meester zijn geweest,
aangezien hij, van 1693 tot 1716, niet minder dan zestien
kweekelingen vormde. Den i6n September 1705 werd hij ook
als Deken der Sint Lucasgilde aangesteld; maar de werken,
met welke hij toen ophef maakte, zijn nu zoek geraakt. Wij
kennen van hem alleen de in 1742 en 1743 vervaardigde
tafereelen : het Manna in de Woestijn en de Vier
Werelddeelen in Aanbidding vóór het Heilig
Sacrament, welke in de trouwkapel onzer Sint Jacobs-
kerk zijn uitgestald. Beide gewrochten zijn niet gelukkig
gekleurd, maar verdienstelijk samengesteld en geteekend.

Den 26n December 1709 was de meester in den echt
getreden met Cecilia de Mangeleer, die hij op 20 April 1750
achter liet als weduwe met vijf bejaarde kinderen.

Hendrik Goovaerts,1 die op 21 Juli 1669, uit Antwerpsche
ouders, te Mechelen werd geboren, deed in onze stad zijne
kunststudiën; doch vervolgens ondernam hij eene kunstreis
in Duitschland en Oostenrijk, zoodat hij maar eerst in 1700

Catalogus du Musée cVAnvers.
 
Annotationen