Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1285

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De geroofde schilderijen

1273

Nicolaas Rockox en diens gade Adriana Perez, allen
van Rubens ;de Nood Gods en het portret van Alex-
ander Scaglia van Antoon van Dijck ; aan de kerk
der Predikheeren : de Geeseling Christi, en Sint Do-
minicus, Sint Franciscus en andere Heiligen
smeekende voor den met Bliksems gewapenden
Christus van Rubens, eene Kruisdraging Christi
van van Dijck, en : Christus aan het Kruis van Jacob
Jordaens ; aan de kerk der Augustijnen : het Mystieke
Huwelijk van Sinte Catharina van Rubens, Sint
Augustinus in verrukking vóór de Heilige Drie-
vuldigheid, en : Christus aan het Kruis, van van
Dijck, en de Martelie van Sinte Apollonia van
Jacob Jordaens ; aan de kerk der Kapucienen : Christus
tusschen de Moordenaars en de Verschijning der
Heilige Maagd met het Kindeken aan Sint Fran-
ciscus van Assisi van Rubens, en : Christus op
den Schoot zijner Moeder van van Dijck ; aan het
Predikheerinnenklooster : Christus aan het Kruis van
van Dijck.

De maand Augustus was reeds verre gevorderd, eer al
die groote meesterstukken waren ingepakt en op wagens
geladen. Barbier deed er in beslag genomen paarden vóór
spannen, en met een sterk geleide van gewapende huzaren
reed hij er de stad mee uit, voor het betraande oog der ver-
ontwaardigde Antwerpenaars, die niet bij machte waren om
dien roof hunner kunstwerken te beletten. Bij zijnen door-
tocht te Mechelen, laadde Barbier daar den 2911 derzelfde
maand ook nog eene gansche reeks tafereelen onzer voor-
naamste meesters. Dan sprong hij terug in den zadel en reed
 
Annotationen