Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1071

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXIII

Landschapschilders der XVIIe eeuw

yfc en ruim aantal onzer meesters der XVIIe
eeuw behandelden de landschapschildering
"^ji^ op uitstekende wijze. Na de reeds genoemde
•(-—.J® vakmannen en diegene der figuurschilders,
y welke tevens landschappen maalden, komt, volgens
tijdsorde, Alexander Keirrinckx, 1 die te Antwerpen
op 23 Januari 1600 werd geboren uit Matthijs Keir-
rinckx en Anna Mason. Ten jare 1619 werd
Alexander reeds vrij schil der der Antwerpsche Sint Lucas-
gilde en meteenen ontving hij eenen leerling. De meester
was een trouwe navolger der natuur ; hij penseelde
zijne fraaie landouwen en boschgezichten behendig en prach-
tig. Zijn oudste gekend tafereel, een boomrijk Land-
schap met Hut bij eenen Vijver, geteekend : A. Ker-
rincx. A. 1620, prijkt in het museum van Dresden. In
dezelfde verzameling bevinden er zich nog drie andere

1 Aldus stelt de meester in prachtig schrift zijn handteekenop notariëele bescheiden.
 
Annotationen