Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0676
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Lport-k^aelii'iekitsn.

Dinv nens iZporlreltnnx in Hoiäeldor^.

L.M Olonkvx. Zen 28. z)r>ril. 5rHK. srsckkint srstmLls üsr ..b".-
8port iin OZenvstä" Oie ^vltunq N'irit !tt>sr LÜs üürsiLnisss
»ut Lportlislieiu 6eb!st in sllsr L.usMbiIicbböit bericbtsri.

!8por1 rnn 8onnts§. i

D r inorsiAS Fonntg^ stsbt iin /'siclicn 6ss NuZbvsnsrtes.
Xin Lsmstss ubcncl Ln<Ist in Ilsulslberri-Xsucnlisiin im ..Nebikk" üor
DeutssbsItuLb^tsrr stutb — ^IN 8onnt.su nscbin. 3 I7br iveröen
»icb uuk Zcin 8r>ortk>1ntü <Isr Ilsiüclbsrusr IiuZsrusseII?cbg.It binter äsr
nsusv Knscrvs äis Llsnnscbsktsn von 8cbrvuibe Hgnnovsr unä

V. 6. 82 Ksusnbstiv Im tklnLüpiel um üis äeutrsbo Hu^bv-Msi^ter-
8obskt ssKsnIIbsrstebsn.

Ois ku 6 ds11 sportliebsn Drsisnisss ksNsn sm 8onntss in
Hsiäelbsrs sns. V. k. 6. Ilsiäeibers ivirä in vurlscb äsr äortiusn 6sr-
rnsnis xeusnübsrtreten. b'. 6. 10 Kircbbeiin smnkünut äsn V. k. R.
vsrmstsät sn einsm b>sunäscbsktssi>iei. — In Onärviusbsken isukt äss
ietüts 8pisl nm äig 8üääeutscds b'ukbsli-bleistsrscbskt vom btspel
rrviscbcn I'bünix I>näwiu«bsksn unä Rornssis Keunbircbsn.

Vcrsebicbiinx «Isr Opelbsbn-Nerinen. v!s ^bbsltunZ äsr ^otomobii-
nnä Notorrsärennsn, ä!e äer Ressiscbs nnä Viesbsäsnsr XutomobNKInb
ssinsinssin mit äem Osntssben Rotorrsäksbrsr-Verbsnä kiir äen 20. unä
i't. ^ksi 1823 suk äer Oveibsbn in Nül-seisbeim uenisnt bstts, ist suk
Orunä äer Mitiscken Verksltni-lüs in Vrsgs xe«tslit. Vkexisn äsr bün-

6sb!e« e!ns vorlünkius VsrsMäbnnL snt ,6 sn 1. ^p. >
usnommsn. — Oss erste uroLs motorsportNebs LreiAni» ^rn
in äiessr Lsison wirä äsksr äss bkowrrsärennen sm >-> -
^vuz ssin, sn äem sieb vorsussiebtlieb suek äis Inausi
liZen äürkts. . . srZe"^«»>'

Vviitsvker Lebvvlinwerslsz lo iVrxentinIen. Nei "
rvimmmeistsrsebskten bn liio Oulsn in Visrs ('orsrsm ^

lilberns.

xeuen —

Konlrurrenrl 7,u xewinnen. Oinnsr erbislt äie kirzue,, .
äss Orüsiäsnten äsr kspubiüc Lreentinisn. In cker^me'.

1000 m vuräs Oinner nsek sebsrkem kksmpk binter -vnrui»_

-i» ^

Verantwortkich für dcn tcxtkickien Jnbnk»: I u l. K r a c m e r ^

bcra: fk!r dcn Nnzciscn- und Nekkametcil: C. C l a,n c r^ Frn^^

Druck und Vcrlag: I. G. Holtzwarts N a ck, f.. Fran

— ...

EsrZInse Xur5S

vrrnn 2S. tkipr-ji 1823.

Iirüri8trl-r Lkllk

inrsr.

..I»ii!Nl.-p»k.
».II»iiiil.ick----
,.p»rtm.!!ll!m- -
. .Ptz'n-Ii I»i»!l»
.-PMÄdrSli..
l»-d»ll»r trln - -
. .iriilllrrs!....
l!eiiil»!»>.-k»br..
liilürd P»i>»ild»ilii.
tlpsrdlilk k-In- -

jil!l,rMrIis.

W.-klü.O»!!!»!.
l.-ll.t.Vsrtrdrm.
jiln»ll>!?r«!rll --
ÜIIl--lH!Äi?M..
lbt.-üroWil p»!>.
«!!,.k!-Il!r.-I>N..
l!;s» I»M»>. - -
liüM knüejl»..
Il»M»SI. pllmsr-
ln»Io - lo»!.k»»»o
l»d»I!.?.»d!l!»«..
tlMdurll.üsl»»»!
-»»»»-> kudcksd!.
ialsibeäüi Mzd.

Irchiinln.

ürr»d«ri S»r»dr»
iüduüdu.ksll!!»!!
tuiud.-tlürub. II.

p,ld»IM»k>t»Ü!I«.

Ätzchs t»M». -
kRr d üe!» ">»!»!!
Sz!ch» lHüchins».
S»l»der». tzülWir!
8»r»»erVIs>!Mit.

S»n!t .

k»!t Ü.-1.

ösn.!»!!»»!»!»!-
Sslduisur A»>! - -
kMdrr»!. p. ..
imili! ÜÄibmrd.
8ni kMdini - - -
dMM kiutdM..
d»IWM klsdtr..
iirli» tlid. dlnch.
..üud«»«r!!»>!.-
..d»l!-!!»»>»I..
..3»!eI-L»! ...
- .d»rl!r. !»>I. . -
..MüdlMlidsu.
i. .p»ursi!.-Itu»!>.
Surtd. dlsüinzll».

1gd»r»

isnno

IWNN

3l>NVN

l>S->nn

11S5N

13NNN

1SNNN

I5NNN

5N5NN

5-lNNN

S5NNN

>WNN

NNNN

tlNHIN

21NNN

I5SNN

32NNN

17250

72NNN

SNNNN

rnnno

NdM

55N0N

snono

»50ÜÜ

1SN0N

720NN

17NNN

S3NNN

3S8N0

srnnn

«noa

35NNN

»sono

ä5NNN

55N1N

äS»N0

1SNNN

7NSNN

1SNNN

S1NNN

gsnoo

73000

30750

SNLmil

I5NNN

1NNNN

3SNNN

ssnnn

isnon

läNNN

1SNNN

135NN

Sbinn

55NNN
3SSNN
1S5NN
307SN
IIÜM
SI5NN
150NN

znnon

S5NVN

7NNNN

3SYNN

S7N00

I1M!>

53NNV

35NNN

45NN0

1-l'l>»' >>!«»I«rdu»
klii dür»'-»!» ..
IlMrchdilt»...
3«ch»i»er Nukulud!
' !k>Ii»»d.pe>»,»»»
pkdisr k-sbr. d t».

1»!»»ril».

1ru»»d»d!.».prid.
kruu»!chv.!!»dls.
kr»»»!ch«.lul» .
lr»!t«»dr«.7rmeu!

kuSsruEMVSri-,
3ü!ch!!»i!!chs!»ch S9ZNN
. .tVlM»!,.41NNN

1S00V

55000

37000

SägNN

31500

21000

MM

15SM

1S80L

soooo

SsneHulderuEll S87N0

13NNN

3375»

L7NNN

15NNN

5575N

13N0N

135NN

70000

17NN

5S5NN

3SNN0

S35NN

3775N

INNllll

USdllN

1SSNN

1S00N

5NNNN

SSNNN

S1NNY

soooo

sioon

51NNN

35NNN

71NNN

57NNN

gSi-NN

nznnn

S1NNN

siooo

krsmss-ü-mad.^. l tgäNN
5r»r»>lr t!»»!uim.!>>0!!00..MI-düMMM^ —^

gssnn

ssnon

51NNN
35NNN
5N5NN
57MN
SSNNN
SI50N
173 0
113NN
IIüM

Nl»t-k>ul!l»»Mids
kslmu» l>!d»!t . .
iusits 5 X »l».. -
kurl»»»s»°t»!chul.
r.dsrl»tt«»d. vrü.
kdur!ilt«»dütt». -
»d«m. 0n»!d«>m.

..5m»i«u.

..Mlch.

..V«IIrr.

. -I»iIuit.0sku«!l.

ü!d«r>.

»illli»«l->d...
'-.isrlilu i»i»»«r»l
-mülillut.ksrudg»
crMiuHnrpuiirr.
Nuimlsr 'ürlrrs».
Nllmu»d»k!t t!»»I.
Nsüuusr 0»! - -.
ilsalich.dlluut.ksl.
Nsu>!ch-t-n«md>!,

, .Msüsrl. 7>!..

. .RÄmsrid. "1,
Nsukch« dudiuit.
. .kkud.-iW-!».
..krüöl.

..oukitudl....

..lisdslMrlm..
..ilulmsrd» ...
. .Nmütlilim-- - -
. .»uichiusatsdr.
..ichuchtduu...

..kUlUStzlU!...
..üemrsuz....
-.1»». 0dsrl....
..VIsüvm» ...
N»ukch. k!!»»du»>!

1500N

1SM0

555N»

S3180

SNNNS

12N0N

S3NNN

1NN0N

1SNNN

1SS5N

55NNN

S3NN0

13NN0

3NNNN

3N3NN

355NN

315NN

IWW

z oon

S5S5N

ssnnn

ggono

355NN

13MN

1SNNN

S15NN

isooo

8S5NN

Müüü

iüNNN

0i»»s»ltudl p. IV.. S675N

sooio

zgono

37000

151N8

75N0N

SS5NN

SSNNN

llMll

SNNNN

MNNo

zsnno

sssno

301NN

ssnvo

31SNN

ISNNN

zZ'inn

MSNÜ

7SNNN

21SNN

SNloo

33NNN

isign

110N1

13258

3SNN0

grnon

37N01

zsnoo

scsnn

S7NNN

1NNNN

1S10N

700NN

S750N

I-iMI!

snnon

sinoa

31N0N

SÜ5NN

3NNNN

27MN

OMmznn 0ensign;s —


üa!dzsr Vsllnonf

23000

22500

üSni^ Vüd. 1t. -ltltsnv. sfzrf;szdt.5ed!s;- 8ernd. rinlc

I855ÜÜ

I-8ÜÜÜ

Vk!«r!s k-drr. ..

185UÜ

18ÜÜ7

13-rl.ü».7.1518

17Ü.-

115.-

8onnsnmz''fj(s,M8, l)8000

96000

Orsvsndroicd iüsrcd

53000

-5ÜÜÜ

sfssni75dorn ....

71SÜÜ

7ÜÜÜÜ

p»4!»a U-dlMrl,

Iküüüü

irmüü

. .1,:»,» »rsmN,

1S1ÜÜ

17gü»

V,„! Islsar-.ür.

1525Ü

14500

1.5 ü.üui.°.a.?3

125.-


Y7e;,j. kizrdinsn..

15->ÜÜ

11750

lirürnsr filg'ikd...

513'Ü


'fssi'sinn Osdrüitsr.

1S5ÜÜ

1350Y

!KI!,dr. »„kasnakdlal I-da»-...

(«aäü

200000

VoniiZNit. d<tz;-1jin.

I5ÜÜÜ

135ÜÜ

1 k«.ü»».-ü.11vürsner skietzl'.v..

1ÜSÜÜ

1ÜÜM

6rn;cdvi!r7s)kii!.

24000

2313Ü

ciöri'Nll' kl. iVericö

255ÜÜ

275ÜÜ

0llllesn.vgsss.-lsm

11ÜÜÜ

11ÜÜÜ

kda-ü-r »aa«..

1S5ÜÜ

15ÜÜÜ

Vaür^sgü. porrsii.

115ÜÜ

113ÜÜ

15-Id- ü.-ü.a 2?

??ü,-

220 —

Ollrsfonnvsrks...


83000

sszdermznn k-llckk!

IÜ5Ü3

10000

Iia!tdsim.c»!lalai»

715IÜ

2Ü5Ü

Orencsgin ^ slgm,g'

39900

3425Ü

kdälkr klkrt...

20^000


Vllrv8rkMef.8o.

7?üüü


1pr»a!l.ü»ä.ür.3ü

I5Ü.-

115.-

llü!5kil!Fff.^sver

sgüüü

?g5ÜÜ

Üz4csids!0rzd!..

1875Ü

17250

ürslln L t«. ...

zssag

3SÜÜÜ

Ornzdrücicgr^llflfer

15ÜÜÜ

49000

5cdomdllr« S^odns

85ÜÜÜ

5ÜÜÜÜ

U-»ä-r»r Vtsr',!.

53ÜÜ8

53ÜÜÜ

4..l^enir.8. n. 22

171. -

171.-

..^endNK...

40000

35ÜÜÜ

SAsil,» lürichl».

55ÜÜÜ

5375Ü

sfronorinr Rsigü.

05000

glüüü

Ü!>v»ld».

2ÜÜÜÜ

?7ü«g

c>»dr. kdäatark..

115ÜÜ

I5ÜÜ1

«t-kkla-r 5r. ..

3Ü5ÜÜ

Süüüü

1..ü.üdl.a'!.??

31-

31-

. .ksfg;i!s.-8gll..

1S5ÜÜ

SÜÜÜÜ

3-mmni»»!»!»».

1S75Ü

1SÜVÜ

kräasr i c». ...

ÜÜÜÜÜ

37ÜÜÜ

p,»r«r 1!».-°-!. -

15ÜÜÜ

1SÜÜÜ

^edM ssssmznn..

Z75ÜÜ

38751

'Vecclmv/ieicenik.

20000


1..ün,.».ü.a.22

17».-

153.-

Ovnsmif-Vln;! ..

858,10

35000

ügnnvFsvd.^sss;!

IAMÜ

IZiM

Ilaaf-rv-rli.üktl.pzc;me.!ckrif!ssis3er. itllltc

1S2ÜÜ

1Ü5ÜÜ

iVsneün Lüüdngr -

15ÜÜÜ

115ÜÜ

Ipr-aä.pldr.ü...

125.-

1Ü5.-

klls^nrMsiwsrlce

13ÜNÜ

115ÜÜ

. .Vsnffsnfgdrüs.

31ÜÜÜ

30000

Ȋsamda!-!,...p»I-»r! V-Ir»...

It°üüü

läüüü»

Aradsrt»(-Irsr.

315ÜÜ

315ÜÜ

Vsnnd. sfzmmss..

318ÜÜ

35ÜÜÜ

1..Ü.M.ad 23

35.-

35.-

k>n!rM 813M..

83ÜÜÜ

815ÜÜ

slsrd.-Msn-Ollnim

3530»

335ÜÜ

Hffdäaur »ä»s.

15ÜÜÜ

11ÜÜÜ

pf»r!Sr(a!»»»r»I.kda-d-N i c»...

46800

51ÜÜÜ

Venrd. iVeiü 8rk.

45000


4 0dein.-V/ecis.8l1

13»

11?.-

kücend.Ver'^ednm.

43000

13S5Ü

üsrdnrsssrki^sn..

95000

ÜSÜÜÜ

1-dm»7»r z c». -

23ÜÜÜ

23300

pdä»!, »«rzdsa-.

7IÜÜÜ

75ÜÜÜ

Aiak kr!k la»..

37900

3SI-ÜÜ

Vf»!sr1dl.-ü»i:..

15ÜÜÜ

115ÜÜ

1V-»-!>. Al-Kv

17ÜÜÜ

15,10

°!»,Mi!iI!i-I!..

13ÜÜÜ

50000

z-»i»n °»r»»i...

»?5ÜÜ

40000

1-ar-dM» -

55ÜÜÜ

515ÜÜ

plalüd.

101000

IläMÜ

5ldveimer tü;sn.

140000

I5ÜM

Vfgzierekssin üücsü

55ÜÜÜ

55000

4. .koiltrgllte...

15ÜÜÜ

zzgäü

. .k. Nsvsr!r...

güüüü

87ÜÜÜ

z-liüNSM-.ti.t.

?,üüü

21ÜÜÜ

l.sonoiä!ssrvds...

1ÜÜÜÜ

1Ü5ÜÜ

piülgr VsriMill.

1575Ü

1?1Ü1

(»-!, dlSdl»»»,» .

25ÜÜÜ

30000

Vf-!>t.ür-d> ü-mm

25000

215ÜÜ

1..üra»«a-^dEll'er ksr^.f'

34tz00

31ÜÜÜ

üsrnsnsr 3srodzll

läkM

MM

Uaäs'! kkmül,.

3ÜÜÜÜ

23ÜÜ1

pigllM ..

20000

2ÜÜÜÜ

IliM-Äüaa. üaä

I1IÜÜ

1Ü5ÜÜ

- -k!ü» Imzär. -

3SÜÜÜ

355ÜÜ

4. .rollv.ügllie..clsiltr. s.isfsrllnh.

1.8900

115ÜÜ

üzrlmznnD^..

?175ü

20500

I-inliöndsrss Itsdl.

güüüü

güüüü

p»a» »»rr»»»...

25000

23ÜÜÜ

IIsmm! »!s!ik.°»t.

1ÜÜÜ


..üllofgr.

25000

255ÜÜ

1V»..!!Id,rrs»I«

SSÜ7

SÜÜÜ

. .!.?ck! fi ürzfi .

23ÜÜÜ

711ÜÜ

ÜS'jcmznn kivn^. .

MM

MlM

lgr! lincizirüm ..

1?üüü

11ÜÜÜ

Poiylldm-Verirs.

387SÜ

38000

5ismsn; 6!g; ...

15ÜÜÜ

135ÜÜ

Vsisüd.ülrüdd..

g,.güü

31ÜÜÜ

4'js.. pzoierrslli-!. ksrdskh^ko...


11„ÜÜ

Ü-ÜMM» !m,»»dl!.

27000

?75üü

Uaa»! Mad ...

13ÜÜÜ

1?üüü

polllleLMrid ..

38ÜÜÜ

4^000

Nemsn; LÜMg-

5IÜÜÜ

72ÜÜÜ

Wldlaa ksm_

iigüi

123ÜÜ

4 78rsc. Alim.-W.

51ÜÜÜ

5?üüü

kmsillg vüriklk..

5ÜÜÜÜ

46000

Hsin. I^dmsnn..

2?ÜÜÜ

?Ü1M

1!»Pi»r«»-!,-...

715Ü1

7ÜÜÜÜ

p»r!s!I»Ia»csm-»t

?5MÜ

?5üüü

ümaaia! c»ü...»!k)r-!d 1-ä»r..

t75ül>


1 - .ü-ää-äd-d»>

52000

Süüüü

k-mnsssr-Mks..

5?ÜÜ1

68060

°»!»»s c».

35ÜÜÜ

3Z5ÜÜ

1!->« z üslfm»»»

58500

5ÜÜÜÜ

kr.»-!aamk,rd«.

2Ü5ÜÜ

28500

üinner t. f..

15ÜÜÜ

15ga»

Vlleler L üzritim..

ISÜÜÜ

4.!!

15ÜÜÜ

11ÜÜÜ

kx1a,-»»!l.(a!»».

40000

1Ü1ÜÜ

3»»>ms»t ks»!. . .

87ÜÜÜ

85ÜÜÜ

1aeus laämtz d c»

755ÜÜ

7?75Ü

»zidaedir «»a-ia»

24500

21ÜÜÜ

Ikttd.»«ü, ...

155ÜÜ

1SÜÜÜ

Vtl-üRd 7da»U..

215ÜÜ

215ÜÜ

1 ..a»!IK.-«»I..

MM


kr!»»>l«rSz»»m..

?1üüü

2Ü5ÜÜ

üiiisSN Vsrr'mk. .

?7ügg

?7üüü

c. 1»r«»!.

211ÜÜ

?Ü^5Ü

P-aidm.pf-I'N..

75ÜÜÜ

75505

!>-d! »M- ....VtlldsIMldM» ..

17ÜÜÜ

175ÜÜ

1 ..7»!I-M.11

15ÜÜÜ

1'SÜÜ

k;c!im'ser 8s?ssv.

7SÜÜ1

7ÜÜÜÜ

>M>«-«»,!i -

17ÜÜÜ

1575»

Isldrlaasr Ȋtls.

KSüüü

5575Ü

üzveind. ^innsrs!kk». cd-malk. -

715ÜÜ

75ÜÜÜ

Vtiüiasr dl->,!!»r.

g?üüü

Ü25ÜÜ

..400 frniv:

kädäää

I°Mä

küMI. ;>»!»k!i!sa

78ÜÜÜ

Slüüü

°>!»»N kt,!-.!,!»»»


113ÜÜ

Istdr. p»NI.-c»m.

20000

20000

3eicdeii ^sizü..

ÜÜ1ÜÜ

IläüM

W6n. Vaüczn..

gZüüü

Müäü

VtM-a-r üaä!>-d!

60000

7ÜÜÜÜ

1V-ü»zK.-!>.13
IV, ....1311krrskior fzdrsg^.

17SÜÜ

I55ÜÜ

»,»>!,-Ii!,!?>1at>iM

76ÜÜÜ

2SÜÜÜ

isz-astimä'll-!»»

35ÜÜÜ

335ÜÜ

°«l!d»Ir p-plsr. -

2ÜÜÜÜ

21ÜÜÜ

Mvd.i c».....

115ÜÜ

Hüüü

M,Ii»a7i-td-a..

3-5ÜÜ

35ÜÜÜ

155ÜÜ

115ÜÜ

k-5», Slrlüitltl,».

44000

15ÜÜÜ

üirzch üllnfer...

51-ÜÜÜ

S25ÜÜ

lünsdllsssgr Vfzcd;

78ÜÜÜ

81ÜÜÜ

pd-iasellmiür-t!.5tonr üsmm7- ..

205000

kääM

Valk. ü.. üaid-a.

3725Ü

355ÜÜ

4 ..Koilirenfg..fg!i!dsrq.l.i5r 8 Lo.

S3500

26000

üincdd. i.e^sr-..

53IÜ0

54000

l.lltdsrki!g;ctiinlrn.

26000

2SÜÜÜ

üdsia.zr-acksdk»

SÜ5ÜÜ

MÜÜ

^ioemrüsdmz;^.

7SÜÜÜ

80000

kslk-rl-üd....

7?ÜÜÜ

72000

1 ..üraasarml».k-kMt. °»,S!»M

?>>üüü

S5ÜÜÜ

iiätiitirk-rdmt',-

3ÜÜÜ»

SSS5Ü

1-aira! c.- -

1Ü7ÜÜ

1Ü1ÜÜ

. .cdsmal!»-

MÜÜ1

IM1Ü

Oaldmaer k!»dd..

78ÜÜÜ

7SÜÜÜ

r»!l!>atl V-Iäd,I..

33ÜÜÜ

3733»

IV, üaäsmN 11

2I1ÜÜ

I0ÜÜÜ

kgsn 0llie-^inn..
PM-nSdlepsnigr.

1ÜÜÜÜ

351ÜÜ

41750

33100

ü,s!ch kk.». !!»!>!
üsttm-»» (M»I.

885»»

I7ÜÜ1

IlMM

175ÜÜ

^zimsiüs.

N-aasM-mrsdr-

00000

62500

29900

66750

. .IWgilvl.Vorr..

. .d1Sdei;i.-M..

21ÜÜÜ

2875Ü

25ÜÜÜ

2SÜÜÜ

Mlä»»!. lmmid..
s-lsl»!-!.

6IÜÜ

3Ü75Ü

KÜÜÜ

Sülüü

Umm-rm-aaM..

Lülgü

2Ü3ÜÜ

5 7,»,.

3 ä,!l.II.M.,I1.p.

21ÜÜÜ

üüüüü

2ÜÜ1Ü

läääää

k»I!»»i5a!l!s-a»is
klsat-k °tSk!,s»!>.

1-güü

N75Ü

175ÜÜ

71ÜÜÜ

ü»!i-»I°!>i-MI°l.
3»!rm»»». ?d. ..

11ÜÜÜ

12ÜÜN

12ÜÜÜ

11ÜÜÜ

R-ack-Iärr.

^zrimdülk Üoid.

3375Ü

Igüüü

3?1üll

znüüü

. .ügtt. üertzmric
..Zllimei^z;...

7SÜÜÜ

725ÜÜ

zzüüü

71ÜÜÜ

sg'tcisndrs.^diffrv
Isislldon Üeriinsr.

33ÜÜÜ

1SÜÜÜ

3Ü?5Ü

1S8ÜÜ

Sluulspuplsrs.

3.... 1X1374
4 ....boiöarior.

112ÜÜ


?!en;d.!)chiff!kgn.

5ÜÜÜÜ

50000

5,r-t>»k!°.

25ÜÜÜ

25ÜÜÜ

Mrd. «ülk.z,».

51ÜÜÜ

S2ÜÜÜ

. .ci-dln-rlis...

55ÜÜÜ

SMÜÜ

Isrr» 1d>.-ä»!...

SZÜÜÜ


1V,°.-Üd.(.IV-V

S5.SÜ

01.55

?.Sü-!>.7Sä.k.-.p

555ÜÜ

5Ü8ÜÜ

klälksrklüt.-z-a

krsncsnis .

27000

14000

S6ÜÜÜ

I31ÜÜ

Wslislr. tz.t...
5»«-!z>«»rIi»...

58ÜÜÜ

235ÜÜ

57ÜÜÜ

SS5ÜÜ

«I,rI->a.I<äd!ds».

»z-ziiüafd.S-am

I35gü

55ÜÜÜ

13ÜÜÜ

5>üüü

»d.U°!tt.It-!!i»!!.

. .Vütf.äprmait.

54000

24000

55ÜÜÜ

2ZÜÜÜ

7gllion. Md.pril.
Tdzls k>5glldüiis.


güüüü

1^....c.VI-!7
IV,... 1ü?1-r

7g.-

S15Ü

7S.S1
S1 53

2.5 . -»»-»pr...
5 ..MI,->....

51ÜÜÜ

13ÜÜÜ

15ÜÜÜ

113ÜÜ

kr-aNM»r lackr
ko-zrizi!!,-!! z-I!

7ÜÜÜÜ

83ÜÜÜ

K5ÜÜÜ

Slüül

üamdM Iksich..
5a»k»!° .

züüüü

MÜÜÜ

zzsan

2S1ÜÜ

. -ärsasr Vrr. ..

.

21ÜÜÜ

3SÜÜÜ

??üüü

3SÜÜÜ

°d-a-»!s.

»dsMskdlr....

??üüü

2ÜÜÜÜ

?1üüü

2NÜÜÜ

Idsmts krlstr.. -
Mü. ü-!k.

güüüü

3Ü1ÜÜ

?ÜÜÜ1

2SSÜÜ

5 »sildi-til-Ids.

1.

zg.sü

115Ü

84.5Ü

1157

1V,1»->»1.7-r. I
IV, ....!-r.ü

53000

54090

Slgüü

52ÜÜÜ

?ri;isr ü.

kach! «-»»,» ..
°-M»za kk-a».

15ÜÜÜ

SSIüü

335ÜÜ

15ÜÜÜ

??15Ü

88ÜÜÜ

>M-»c.«.!!-7rsr

zzüüü

75ÜÜÜ

17SÜÜ

59000

72000

1Is-!mN!-»!-a - -
«-z,.«-d.1Iaä,a

. .«idm', Msa

29000

20000

16750

?ügüü

183ÜÜ

15ZÜÜ

üiedrcic dlontgil..

Näüüü

12ÜÜ1

31güü

I1MÜ

1Ü5ÜÜ

8Z3ÜÜ

sdür. ^iiasll...

9000

6800

6800

32.

3.

8ÜÜ.-

1325

1Ü2ÜÜ

5SÜ—

13?5

lüüüü

1'^ - ...l-r.ül
5 dlu. t»I»1ds.
1.

3ÜÜÜÜ

läiäiä

gzsüi

Zäääää

IsisrlchKK-»..

17SÜÜ

81-dm r läda»..

Iriaü: W.-S-!..

335ÜÜ

33500

1!ld»ka»d.-1»I.

ksnr l.nö'Mis...

131ÜÜ

135ÜÜ

liläsl.

14500

115ÜÜ

fitsssllin.Vllkdzid.

3SÜÜÜ

37ÜÜÜ

»«:t!tr-dkIi»M»r

S5ÜÜÜ

5güüü

Mld. kläd,...

87ÜÜÜ

2SÜÜÜ

la-r-räm!»»--»!.

31ü-

?g1—

IV, - .Ü-U.-1»!.

kdlä'ää

21üäää

üMsrü L La. ..

21090

2IÜÜÜ

1»»»dsai. ü-dr. -

2Ü5ÜÜ

r-ono

dlsd»d»a-r IMlr.


ISSÜÜ

»»ü-r>irad»... -

tüüüüü

IÜIÜM

!!»!»»cdsm.IK».

31 üü

31ÜÜÜ

5 pr.(cd.-l1»U.21

9375

9325

IV« ..ksrr.müsddsri!! L ÜSnig
üsl;enkiräi.8srgv

5ÜÜ0Ü

SS5ÜÜ

K3ÜÜÜ

S5ÜÜÜ

ügdiz pomüss..
kzkldsllm.

57ÜÜÜ

S5ÜÜÜ

SSÜÜÜ

riüüa

H»rl!ar «»!!«,->»»
»«ser.ür.pza!..

1SÜÜÜ

1Ü7SÜ

13ÜÜÜ

lüüüü

»«mdsidsr »Mia
»»üatdalpsml!..

35ÜÜÜ

Ilüüüü

375Ü»

IMÜÜ

Ü»I»» Ilüll. - - -
!I»I-»-5!»!!Ml..

2S5ÜÜ

21ÜÜÜ

2ÜSÜÜ

23ÜÜÜ

1pr-aä.c°»!->!.
SV,.

A5.-

15Ü.-

?üü.-

117.-

1>4..ü-'.3.°m.

5 7,dai».Ü.II-I!i».

kdää'ää

233äää

..üuürisds....

31WÜ

1ÜÜÜÜ

Ü-Iür-Wlsr.. -!ä!r üsasit ....

13ÜÜÜ

ISüüll

»-!!tisr°r-a»dsdl.

SÜ5Ü!:

Slüüü

üalsrd-»!.!«!»»-
V,n!»,r p-»I«r. -
Vsr. Sl.M.Samm!3.

257.-

257.5Ü

IV- .

räääää

1ü2äää

5-»!L»a t ks...
KAW-Skn«»!,. .

385ÜÜ

S5ÜÜÜ

Xgliv.^siÄedön
üsücsr f/lzüd....

45250

30000

1SSÜÜ

7SÜÜÜ

tz-tsreaüsak...
HSIdsimrr °sra».

tSüüü

läkääü

3ÜÜÜÜ

töräüä

. .kar'or.

»ürdtartd »sidt. -

12ÜÜÜ

17ÜÜÜ

11ÜÜ»

1SÜÜÜ

1ÜÜÜÜ

2ÜÜÜÜ

1ÜÜÜÜ

225ÜÜ

1°-i.1»I.Ü8-11
1 ü-prkld-1-!..

115.-

3M.-

I3Ü.-

31Ü—

iv,».k.ü.az-i3

1 Üsrl. k!ckk.-Vt.
1 ä. »!I,»I!l...
1 ü-k-»'«. ü-r»»
1 Ür»aa 1ÜÜ3..

s »7

KSÜ

K3Ü

125

,1IS.

55ü-
S17 -
12ü-

üsrmsnig Portl.-L.

S3ÜÜÜ

3Ü5ÜÜ

Üimmsnck-Cisrli«

zzmi

7ggüü

c.MIIar °amm!m.

27ÜÜÜ

25ÜÜÜ

»Itäm«-rli» - - -

12ÜÜÜ

12ÜÜÜ

..cdsm. cd-rli».

SÜ5ÜÜ

SUI.ÜÜ

3V».

?Ü5-

?3Ü.-

s'srrsrdsimsr lHg;

8ÜÜÜÜ


Ifgrirrllder fi!s;cd.

2S75Ü

23000

HM»r (asiist»!!.

1ÜÜÜÜ

11» üü

8zrd;envsr-r... -

175ÜÜ

175ÜÜ

..Ük-I,.»!1is>».

13SÜÜ

13SÜÜ

3..ki!»»d.V_Osr.f.eisirtr.Untsrn

S15ÜÜ

?3?5Ü

ksttöisr fgäsr^t. -

iigao

51SÜÜ

tiziionsieklliamod.

I15ÜÜ

lülüü

(äid!. c-rt»»a-zsa

58ÜÜÜ

SÜÜÜÜ

. .kl-aüimt-dr.1ü-md.(.-«»I.Ü7

?üü.-

31Ü.-

5!I°»mi!itst 5 k».

55ÜÜÜ

7ZÜÜÜ

°-»»n!k.°sr»d-a

33SÜÜ

Süüüü

»stsrialm. k-hrr

I7OÜ

17ÜÜÜ

..»«-d!....

S5ÜÜÜ

1ÜÜÜM

..»Iz-rN.kld-rt.

MM

IMäü

1ü-i!.»»!.gg-1?

125.-

121.-üirms'. 8sm! ...

35SÜÜ

3591»

z-ma.c.«..p-».

llgüü


»«ataaAiMmsr»

33000

ÜSÜÜg

..Tdär.c-m-a! -

?S5ÜÜ

Z5ÜÜÜ

..üzllfl/oidzniz.

3S5ÜÜ

335ÜÜ

3.

125.-

110. -ülM.I'ertil-li'mzii


?SÜÜÜ

üirckner!.or. .. -


34ÜÜÜ

»-a kf-N-aä W).

gZÜÜÜ

357SÜ

..ÄsdNad!....

21SÜÜ

235ÜÜ

. .»-r!.p-i». c»m

15ÜÜÜ

15ÜÜÜ

3(-ld!.1-!s!ds..

I?S-

1?S.-

s I»rv

. .(Vi!I-I»>U»!!s»

1ÜÜÜÜ

4?üüü

ül-aia-r Ua»m!

rgzna

Sküüü

»käsr!. »»d!....

S9ÜÜÜ

55ÜÜÜ

Ä!!a- c-Ira-a»» -


32ÜÜÜ

..tals.


2ÜÜÜÜ

10-ä! ü»r>i» (.1!

15Ü -


ärzo- Ozmllkckiff.li!-!M-»a!.!ch-!!ie

111WII

111ÜÜÜ

liödlmznn 8tsr!csr.

1?!VÜ

115ÜÜ

Üariiit. 6llmmi..

18000

18SÜÜ

c,»a«rd. läsüd!».

13'5Ü

Igüüü

. .W-!!». ü-»«r

7ÜÜÜÜ

S1ÜÜÜ

40znrig.

13ÜÜ

11ÜÜ

lli^li. Lv!. vllf;1i.

ääüüä

S15ÜÜ

silocksnMIvsrk.

lü'üü

Igüüü

z°!d«-«..

24900

235 :o

. -VtM-mm-r..

Mäülf

IIüM

(,r-»I.

115ÜÜ

11SÜÜ

. .p»r».5,dlm!it>.IkrUck. «.N7-11

18Ü.-

133.-

üzmd.-dm.p-'!»!!.

53V5ä

51ÜÜÜ

üütd-r! üäüilt.

112°°°

1Ü1NÜ

lallm-rlaar,!-»..

38ÜÜ>

SOÜÜÜ

Ȋrad. Nsrli. V..

Igüüü

1SÜÜÜ

ü.k.kdäl!r»!°id

17ÜÜÜ

1SÜÜÜ

..Mim!ra>! ...

. .äidad S»r»,!!-

S5Ü1Ü

K5ÜÜÜ

IMaliaiiüü-ll

1SÜ.-


üd.-7ää,m.ü»kä>

läääää

läZääl

Lol^chmiiü. Id..

35ÜÜÜ

3?üüü

ÜSI»-!!sa!!i.°rg>!-.

85ÜÜÜ

9 000

Odsnchl. ki;md.8.

Sülüü

1875Ü

kd-11-m-als! - -

30000


115ÜÜ

10500

1p-!->.

?d >.-

250.-

ü-»!- ü-mpkid..

93600

36000

VSrlilrsr V/3MN.
liosr? k. p.. 80!. .

88000

?3ÜÜÜ

> sioin-iioNvsilör..


33500

. .kizmillltltttris.

53ÜÜÜ

Sgüüü

kd-rl-a id»m...

güSÜI

gNSÜÜ

..Uiirzmzrill...
..5isd! v.^llLV/.

1ÜÜÜI

kkääää

373ÜÜ

1(--rdMs»...!I-iät.Unä....

3317»

32ZÜÜ

riüüü riaoa

Vsirsnn. .

»ISüü

43ÜÜÜ

. .»-dwmk...

IÜZM

S7ÜÜÜ

kdi-äMrk-aae.

225ÜÜ

2ÜÜÜÜ

kMäü

45irzgdurssi.5.09Vsr. k!d-!:dill-drl

SZäüÜ S'lüü

TlN'

5»1,m»».--' zpkA

d.^

. .0enll8;m. .

«»-l.tF^Ä^.'

rS'A«

ü-'ud'l-rd^
z-m-r °?^.,

lirüIüM'L

c,-»m."p''"'

-rlk'p-'^," ill»'^,! ,

.,««j!!rÄ

Nu»r. p''5>- 1S°" lA

Nsakch.»m'-°' Z«°^ l!A

kukch°°°»°"
gjilsats k»»M-
»>-«1»sr °°°r,

N,I,!M.»>--- . W

llsukch» ü.l!

Nsukch-'!-^ nnn°:

0°ld.0E°g,.
dumdur--°kk,-
ts!°r.«'-^2.k

7li-°

Nmk-d

lluu-k"

Ntuü

!»u!d

-NuinU-
r! 171!». °-
!,u!d «»>'

Nuü.dd.'

NK-ti.pl

psmsau-

!I-!üdarz

11»! k»'k

-^us unserer

offerieren vlr nur
lllr VVieclerverlisufer

^ngnss-Ak^vilung

OroLeu kostev IlorrtzNAiüLUKstolkv
80MM6rd086v!r6UK0
RomäoiiLIavtzll«

LleLäorrouKe, 8eMrrrtzv20UKe ete.

Verbsuk ni»>» vo>»»»il««g» in unserem Zeltenbsu.

Illlki'snkelmv^ L I.vil«nniann

knli v. I.inivlL

plöck 36

plöck 36.

Nöbtzlwtzrksläittz

MiMLäiiüiiSt

yllaMäis-Mäbtzl

lin «uitsr biiresrl- lVunkübruux

HallMirasss 154

Liobs läsuessksl. Vei 68S. (8S42

vsrtze-kidel

gezsn HöchstcmzsLot abzugeLen.
Angeb. u. 8 11V1 an die Lrped.


8iait jsüsr dtzsollüersll L>ü26igs.

Am 20. April verscbieä ssnkt nacb scbverem belclsn
meine Ilebe ffrsu

kriecka Llückdarckt

FSb. Vogsao

im ^iler von 20 labren.

llr. Wlkssm KNiikksrcki

Sppelbeim de! tielctelberx.

vle velsstzunx: ffncket in sller SlIIIs slslt- — krsnr-
spenclen uuck 8eileiclsbeeeuxunß-en cksnkencl vsrbeten

kinZALiunZ

2ür öllLNMLdsu 8Ü2Ullg Ü68 ZürgEr-

all88Ldll88L8 cksr Liackt ZeiäEldErg

«achmittags 5 llhr, In den

auf Donnerstag, den 3. Mai d. I.
Vürgerausschußsaal des Rathauses.

Tagesordnung:

1. Verkündung des Rechsnsck>aftsber.ichts der städtischen Kassen sür
das Rechnungsjahr 1921/22.

2. Rattzauskau.

3. Luisenhsilanstalt für kranke Klnder In Heidelberg.

4. Erhöhung des EemeinLczuschlags zur Hundetaxe.

5. Kontokorrentverkehr des städt. Leihamts mlt der städt. Sparknsse.

6. Satzung über die Tagegelder und Relsekosten der Milgliedcr
städtischer Körperschaften und der städtischen Beamten bei aus-
würtigen Dienstgeschäften.

7. Anbau einer Futterkammer mit Hausspeicher an das Stallgebävde
im städtischen Fuhrhof.

8. Verkauf eines/städtijchen Teilgrundstücks in der Eewann „Sau-
grund" an Fabrikant Rabcrt Reiner in Heidelberg.

9. Durchführung dcr Schwemmkanallsation im gesamten Stadtgeblet.

Abdrucke der Borlagen werden gleichzeitig zugestellt üezw.

solgen nach. Die Akten liegen ?wei Tage vor der Sitzung zur Ein-

sichtnahme auf der Stadtratsregistratur auf. (B1103

Heidelberg, 16. Aprll 1923.

_ Der Oberbürgermcistcr.


sowis sämtlichs Wurstware»

empfiehlt


8g.MM!LMMrMWoMe1I°SL"lN"°^öns Kdsnel

Lüttwoek, 25. ^pril, sbonäs 8 Ilkr, ina §ro6sn 8aa1 äos
Xeuen Lo11e§ien1iLN86S.

^ospraebe äes llen n 6eli. kut. I?rok. tzunrer.

Dinrelvorträxv n. vborlieäer nvt. I-slt. ä. Hnn. vr. L>eib.
Dlntritt kiir LlitAiieäer nnä ^n§eböripre 50 lä-, kiir
Xiobtinitslieäer 100 N. — Xnrten irn Vorverknnk bei
I°rl. ^nns Orok. Hnnptstr. 62, nnä an äsr ^.benäkasss.

cobieoirOi^

8onn«3g, 22. llpi'I! 1S2Z, sbsnS; 8 il!rl> Im groken 8sö!e Ser StsSIIisIlL

fflrUnj^ttirS'kObHLlri'

blitivirlcsnäs:


kkelävnbsriton sm blLtlnuuItbvLtsr bkunubsim: klermiiiv Iieu»eb-Vvls),
Ikeiüvlksi-g (OrgeO: äsr dliinnvrebor u. änn OvppelquLrtett äer Oooeoräls.

Oeitung: Uu^ikäirvbtor Om!I Lablenävr.
rtvs äer Vortrsgskolge: IVerke, Obörs unä Oieäsr von 1. 8. Ouek.

U. Iksqsr, VV. Uor.urt, ck. Ikovän, k. XVLgnsr, 6. Kreutüer, IIuus
Oütr.ner, 0. Lttenkoker, V. Ooebnsr, kb ckunoslcs. O. Lurlüulz- unä

V. Xureicb.

küntrltt8preise: 8nsl unä 8.->Ikon nnm. Nlc. 1200.— unä Uic. 1000.—. 8,isl
nnä Ooikon nicbt num. Uk. 600.—, 8tuävntvn- unä 8ekülerkortsn
Nk. 400.— cinicbl. 8teuer, Osräerobs u. 8Li!^c.!ä !m Vorvsrkouf bvi
Ouqen Okeikler (llnuptitr. 41), Xnrl llockstsin 'llnnpt-
strub« 73) »nä II u e o II c i b sr (Orücksnotr. 10). Uitsüaäer kür
niebt num. plütrc Uk. 200.—, num. Vorr-.uqspreise. Kurtcuuuiqobs
nm 8LM»tLg, äsn 21. 4pr!I, sbcnä» 6—9 Obr, unä 8onntua, 22. rVpril,
vorm. N—1 libr, im I.okol „Vnc.boknu", IlouptxtruOs 17. (0.100g


s/s 7'o//e//e- v. Ksc/ese//s vo^2i/§-//c/? §-ee/§/?e/.

O 061 ^

Kohlen und Brennholz.

Auf die Brcnnstosfkarten für bas Hclzlabr 1023 21 können kofort Le-
zozen wcrden:

auf ble qanzen Kartcn, Abschnitt 1—8 is S Ztr. Brennholz und 6—12
ie 2 Ztr. Koblenbrcnnitoff,

auf die balben Kartcn, Abschnttt 1—S 1e 2 Ztr. Brennbolz und 4—8
ie 3 Ztr. Koblcnbrennstoff,

auf bie vicrtcl Kartcn, Abschnttt 1—2 1e 2 Ztr. Brennbolz und S—5
je 3 Ztr. Koblenbrennstoff.

Die Brennftofskartcn für das Heizjabr 1022/23 vcrlleren rnit bem
21. April 1028 ibre Gültigkeit. (B1081

'Vrtskotzlenstelle.

^OSOIONONOVOVOI

ö DskMIS^. LSVSkß o

0 Uinrßvi'KLsÄS g

E Anfertigen und llmarbeiten^
g in mod. Formen übernimmt g
n bei billigster Verechnunq u. s
g guter Ausführung (H583g

7 llins ».ipp 7

U Plöck 75. Tel. 2788. "

«o»o>o»o>o«oso»

Bekanntmachung.

Die unter dem Vlehbestande des
Hermann Huber, Mühltalstratze 6,
ausgebrochene Manl- und Klauen-
seuche ist erloschen.

Die über das Eehöft seinerzcit
verhängte Sperrs wird - hlermn
aufgehoben. (BH04

Heidelberg, den 18. April 1923.
_Bezirksamt.

Bekanntmachung.

Am Montag, den 23. April,
bleiben sämtliche Näume dss Stadt-
rentamts wegen Vornabme don
Reinigungsarbeiten geschlossen.

Stadtrentamt.

fiets llitv 6I0IA- u. Zllbersaedev,
wie: Hlirkettsy, Nin-re, Iliiren,
Neeteeke usw. zu höchsten Ta"es-
prcisen. (V1042

/Xnltqusr Wlnnitcss

Hauptstratze 158 — Telephon 1668.

MWZWMVBWWWWSMWWM

Sllt möbl. zimmer

Nähe Vahnhof oder Weststadt sof.
gesucht. Ang. u. St. 100 a. d. Exp.

FamMen-RackjrrchLen

aus anderen Zeitungen.

Gestorbe«: Ludw. Sumburaer. Hel-

delbcro.

I

RKWMEMoA^

Das Weib d-s 0!
mental-Drama in

StadtLheate^

Samstaa, 7)4: Die,

DieSonntaa. 7t4:

Auber Miete.

Montaa, 7!4: Undine.

Dienstaa, 7!4: Die. v
ter. Miete .„«zt '

Mittwoch. 7(4: Sobeit
Auber Miete. ^.^,-ibli^
Donnerstaa. 7(4: >

wachen. Auker ME
Kreitaa, 7(4: Das „«»

Mietc S.

Samstaa. 7(4: Androkl»^

Löwe. Miete 6. , p>- ,,

A!'">

Samstaa. 7: 286 Borii- ,-x! A

(Vorre-Kt --

1. Male: Meber- A. F

10 881-10 030: B. V- S"
88M.) r- 4"' „,.,ck

Sonntaa, 7: 287. Vorst^.

" ' i?i„ MaskenE

NationMeiiter

Prcüe: Cin MaSlc;>Vr>. 7 «->x:
Montna,. 2.Z0:, 288-. 2-^^

vorltepnna kür tie
len: Wilbclm Tcll-^;et-„ H

283. Vorst.

recht ('). .
dermaus. E-r
11300: V. V.
8810-8410.)

Mittl. M-

S'2?6i

Neues Msater

Sonntaa. 7.80:
lens Tante.

'112.

StRt. EGausvieLe

Samstaa, 8: D-- k '"
Snnnta». 7(4: lVchbiv

CtöMtheater MiA-

Samstaa. 7: Vasnlersk>

Micte. Satvmiete ck-"'

Scnntaa. .8(4: Zn-ekt-a Ai-ii- >
sniel Emmn Krüaer. ^^>b
Walküre.__

Hesflslh.AiidssthegtkkI^

- LM.

Samstaa. 7: Kabale^un^„bau-
ä a >(

Sonntaa. 6>4:/ Ein

Kl - in - s

Samstaa. 8: Di

'lliusia.a. ! - ....acno- ^

Grsße ÄNZVKhl

Ledsr- imd ksKlMe,..a--i

kNÄnsr's 8eIm!lo!sllLN

IkOltM»NII8ll'S88« 84.

Leder- rmd

uni! rueliemslen-Inisubillb

— Vvleplro» 2» ^

L^arßSSs»

«oio

L.NSLLS —

lu jsäsm tznsntum

k°3rbenk3U8 LL. MvMIiAN, ksseiöelberS-

SvbrLäsrstrssss 24 — Vslspkon 1202.

Bei Zahlung zeitgemäher Entschädigung schöne

ö ZimmerwohnuM

in Heidelberg oder näherer Umgebung gesucht.

steht kleinere Wohnung zum Tausche in Neckargemi. „ -
sllgung. Angebote unt. 251V3 an die ..Badlsche -V ^--7,

WUk N» W Kk «eWGt!

mit allen vorkommenden Büroarbeiten sowie Buchfübrung be

M sucht per sofort Stelluug. A

Angebote unter » 2S10S an die Lxpebitron ineses Biattes-
 
Annotationen